TakmynanUs

Guanç Guangzhouou Mingtai Jewelry Co., Ltd.

Guanç Guangzhouou Ming Tai şaý-sepleri, ýurtda we daşary ýurtlarda giňden tanalýan 925 sterling kümüşden we 14k & 18k altyn çaýylan şaý-sepler öndürijisidir.Gaýtadan işleýän zawod, Guanç Guangzhouou şäheriniň Panyu şäherindäki şaý-sepleri gaýtadan işleýän bazada ýerleşýär.

10 ýyldan gowrak wagt bäri ýerli we daşary ýurt bazaryndaky şaý-sepler bilen üpjün ediji hökmünde eskizler, JewelCad, galyp ýasamak, guýmak, doldurmak, polatlamak, mum mikro örtügi, el bilen örtmek, elektroplatirlemek ýaly bir duralga hyzmatlaryny hödürleýäris.

HABARLAR

  • 10k altyn gollanma

    Şaý-sepleriň arasynda 10k altyn iň arzan.Nika ýüzügi ýa-da toý ýüzügi üçin çydamly material gözleýän bolsaňyz, 10k altyn siziň üçin özüne çekiji bolup biler.10k altyn näme?Iň arassa altyn, 24k altyn ýa-da 100% altyn.Şeýle-de bolsa, arassa altyn şaý-sepler ýasamak üçin ýaramly ýumşak metaldyr, sebäbi aňsatlyk bilen dyrnaýar, egilýär we çişýär.Men ...

  • MOISSANITE

    Moissanit daşy göwher bilen birmeňzeş reňkde.Moissanit, kremniy karbidden ýasalan adam tarapyndan ýasalan daşdyr.Mohs şkalasynda 9 gatylygy, göwheriňkiden bir nokat pes bolan iň çydamly daşdyr.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, moissanit göwher ýaly görünýär.Şeýle-de bolsa, bir zergär ýa-da zergär höwesjeňi tapawudyny biler.Moissanit, berkligi we gatylygy barada aýdylanda göwherden ikinji ýerde durýar, şonuň üçinem gymmat bahaly daş ...

KÖP ÖNÜMLER

14K Gaty sary altyn toý göwher CZ halkasy (3)