18k 14k 10k altyn monjuk

 • 2.0ct tegelek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k ak hakyky altyn guty zynjyr monjugy

  2.0ct tegelek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k ak hakyky altyn guty zynjyr monjugy

  Önümiň beýany Bu biziň markamyzyň nusgawy tegelek kesilen solitaire göwher göwher monjugy.Döşüne geýilýän, ýürege ýakyn, ýönekeý we ajaýyp solitaire göwher monjuk, ýüregiň temperaturasyny duýýar we tükeniksiz söýgiňizi we romantikaňyzy görkezýär.14k ak altynyň ýumşak reňki, tegelek kesilen göwher göwheriniň ajaýyplygy bilen şöhle saçýar.Tegelek kesilen şekilli maýatnik ýokary we nusgawy.Bakylygy süýji alamatlandyrýan 2 karatlyk göwher göwher ...
 • 0.55ct tegelek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k ak hakyky altyn guty zynjyr monjugy

  0.55ct tegelek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k ak hakyky altyn guty zynjyr monjugy

  Önümiň beýany Häzirki zaman tendensiýalarynyň yzygiderli üýtgemegi bilen adamlar öz eşiklerine uly üns berýärler.Garnituralar indi köýnegi gutarmakda möhüm rol oýnaýar.Bu tapawutly 14k gaty ak altyn maýatnik monjugy, häsiýetiňizi üýtgedip biler we islän wagtyňyz we islendik ýerde märekäniň ünsüni özüne çekip biler.Bu minimalist tolkunly maýatnik monjugy gaty şahsy.Önümimiziň dizaýny, Europeanewropa we Amerikanyň moda tendensiýalarynyň we akymlarynyň utgaşmagyna esaslanýar ...
 • 2.0ct Heartürek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k sary hakyky altyn guty zynjyr monjugy

  2.0ct Heartürek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k sary hakyky altyn guty zynjyr monjugy

  Önümiň beýany Bu monjugyň merkezi göwheri ýürek görnüşinde kesildi.Göwheriň ýürek şekilli kesilmegi, adatça armut kesilmegine esaslanýan we kesilen burç ýokarsynda seresaplylyk bilen ýalpyldawuk kesilen hasaplanýar we nisbatlary we simmetriýany kesmek üçin berk talaplar bar.Bu 18 dýuýmlyk maýatnik monjugy 46 santimetre deňdir we ýaňy ýakasynyň aşagyndadyr.18 dýuým monjuk geýseňiz, ajaýyp V görnüşini emele getirýär.Tegelek bolanlar üçin ...