MOISSANITE

  • MOISSANITE

    MOISSANITE

    Moissanit daşy göwher bilen birmeňzeş reňkde.Moissanit, kremniniň karbidinden ýasalan adam tarapyndan ýasalan daşdyr.Mohs şkalasynda 9 gatylygy, göwheriňkiden bir nokat pes bolan iň çydamly daşdyr....
    Koprak oka