14k altyn bilen 18k altynyň arasynda näme tapawut bar?

  • 14k altyn bilen 18k altynyň arasynda näme tapawut bar?

    14k altyn bilen 18k altynyň arasynda näme tapawut bar?

    Altyn şaý-sepler barada aýdylanda, iň meşhur iki görnüşi 14k altyn we 18k altyn.Bu makalada esasan olaryň tapawutlary, degişli artykmaçlyklary we kemçilikleri ara alnyp maslahatlaşylýar.Iň arassa altyn, adatça gre bilen ýumşak metaldyr ...
    Koprak oka